• http://wss.info.pl/index.php/nasze-projekty?start=5


„Sołtysi są jedną z najstarszych, jeśli w ogóle nie najstarszą instytucją państwa polskiego od XIII po XX w.”

Zygmunt Zell


„PULS Rozwoju, czyli Pozytywnie Ułożona Lokalna Strategia Rozwoju.” 29 grudnia 2014 r. – 15 marca 2015 r.

Drukuj
Utworzono: 23 marzec 2015 Odsłony: 6561

PULS Rozwoju Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów to kolejny projekt zrealizowany w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015, który ma na celu wzmocnienie kompetencji wiejskich środowisk w zakresie zarządzania lokalnym rozwojem kierowanym przez społeczność. W ramach projektu przygotowany został poradnik wspierający opracowanie planu rozwoju wsi, a także przygotowanie lokalnej strategii rozwoju, jej wdrażanie i zarządzanie lokalną aktywnością oraz lokalną grupą działania. Ilustrowana publikacja w wersji pdf oraz w wersji audio adresowana jest do partnerów zaangażowanych w tworzenie strategii i animowanie lokalnego rozwoju.

W celu opracowania poradnika zostały zorganizowane panele ukierunkowane na rekomendacje, dotyczące aktywizacji wiejskich społeczności, tworzenie lokalnych grup działania, opracowywanie i realizację lokalnych strategii rozwoju z udziałem przedstawicieli środowisk tworzących lokalne grupy działania i współpracujących z nimi osób.

W trakcie panelu 1 „Podejście do zarządzania rozwojem i animowania partnerstwa” omówiono wyniki kwestionariusza rozesłanego do LGD i zasady ich uwzględnienia w poradniku. Podczas kolejnego panelu „Formułowanie elementów publikacji” jego uczestnicy tworzyli elementy publikacji, ze wskazaniem narzędzi (modeli), wyjaśnianiem definicji i sposobu uwzględnienia wytycznych europejskich (krajowych) w lokalnych strategiach / programach rozwoju wsi. Panel 3 „Przegląd projektu publikacji, propozycje korekt i uzupełnień” poświęcony był omówieniu opracowanej publikacji. Jego celem było stworzenie uwag do poradnika, którego wersję elektroniczną i drukowaną otrzymali paneliści przed spotkaniem. Uczestnicy panelu zwrócili uwagę na potrzebę drukowania poradnika, dzięki czemu mógłby on trafić do adresatów w całym kraju. Mówili także o potrzebie wspierania wymiany doświadczeń i czuwania nad jakością strategii i stosowania w praktyce podejścia Leader i podejścia RLKS.

Do pobrania:

Puls Rozwoju - poradnik

Puls Rozwoju - suplement

Nagranie Audio w formacie .mp3