• http://wss.info.pl/index.php/nasze-projekty?start=5


„Sołtysi są jedną z najstarszych, jeśli w ogóle nie najstarszą instytucją państwa polskiego od XIII po XX w.”

Zygmunt Zell


„Twórcze poznania”

Drukuj
Utworzono: 22 luty 2018 Odsłony: 3835

Darczyńca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Kultury.
Termin realizacji: 1 marca 2017 r. - 31 grudnia 2017 r.
Teren objęty projektem: gmina Kłodawa.

Czytaj więcej...

„Świetlicowe ATR-akcje”

Drukuj
Utworzono: 22 luty 2018 Odsłony: 2832

Darczyńca: Ministerstwo Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej, Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Termin realizacji: 1 lutego 2017 r. - 31 grudnia 2017 r.
Teren objęty projektem: gminy -  Koło, Olszówka, Rzgów i Turek.

Czytaj więcej...

Zdolna Wielkopolska

Drukuj
Utworzono: 21 kwiecień 2016 Odsłony: 5059

„Zdolna Wielkopolska” to projekt Towarzystwa Samorządowego z 2016 roku, którego partnerem było Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów. Miał on na celu upowszechnianie, promocję oraz rozwój działań i wydarzeń wspomagających amatorski i ludowy ruch artystyczny województwa wielkopolskiego.
W ramach projektu utworzona została witryna pod nazwą
www.zdolnawielkopolska.pl
oraz powstał fanpage na Facebook’u

Uruchomienie portalu informacyjno-promocyjnego stanowiło pierwszą tego typu ofertę dla mieszkańców Wielkopolski (w tym artystów, działaczy i animatorów kultury).  Witryna współdziałająca z serwisem społecznościowym (Facebook) była swoistym kompendium wiedzy na temat:
twórczości artystów ludowych oraz artystów amatorów,
wydarzeń/imprez dotyczących ruchów amatorskiego i ludowego oraz relacje z tych przedsięwzięć.

„PULS Rozwoju, czyli Pozytywnie Ułożona Lokalna Strategia Rozwoju.” 29 grudnia 2014 r. – 15 marca 2015 r.

Drukuj
Utworzono: 23 marzec 2015 Odsłony: 6662

PULS Rozwoju Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów to kolejny projekt zrealizowany w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015, który ma na celu wzmocnienie kompetencji wiejskich środowisk w zakresie zarządzania lokalnym rozwojem kierowanym przez społeczność. W ramach projektu przygotowany został poradnik wspierający opracowanie planu rozwoju wsi, a także przygotowanie lokalnej strategii rozwoju, jej wdrażanie i zarządzanie lokalną aktywnością oraz lokalną grupą działania. Ilustrowana publikacja w wersji pdf oraz w wersji audio adresowana jest do partnerów zaangażowanych w tworzenie strategii i animowanie lokalnego rozwoju.

Czytaj więcej...

"Unijne ABC”

Drukuj
Utworzono: 10 sierpień 2012 Odsłony: 7686

wrzesień 2004 – maj 2005 r.– ,,Unijne ABC”

Źródło finansowania: Fundusz Współpracy - Biuro Programów Wiejskich. Projekt obejmował realizację następujących zadań się:

a) opracowanie, wydrukowanie i rozesłanie do sołtysów w całej Polsce ośmiu kolorowych wkładek do miesięcznika ,,Gazeta Sołecka( począwszy od nr październikowego), które następnie sołtysi wpinają do specjalnych skoroszytów, tworząc w ten sposób podręczny informator na temat unijnej pomocy skierowanej dla mieszkańców wsi. 

b) opracowanie i wydrukowanie ulotki informacyjnej na temat przygotowywanego informatora. Następnie ulotka ta została za pośrednictwem sołtysów umieszczona na tablicach ogłoszeń w sołectwach.