• http://wss.info.pl/index.php/nasze-projekty?start=5


„Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów, jakie niosą czasy, pozostanie − jak u dobrego gospodarza − miejsce na rzeczy dawne, uświęcone tradycją, potwierdzone przez prawdę wieków”

Jan Paweł II

Władze

Drukuj
Utworzono: 19 sierpień 2012 Odsłony: 17995

Władze Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów:
1. Prezes Honorowy Stowarzyszenia
2. Prezes Stowarzyszenia
3. Zarząd Stowarzyszenia
4. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia
5. Rada Stowarzyszenia.
6. Biuro Zarządu w Koninie.

Prezes Honorowy Stowarzyszenia: wypełnia funkcje przyznane mu na mocy uchwał OZD, Rady Stowarzyszenia Zarządu Stowarzyszenia. Kieruje uzgodnioną z Zarządem Stowarzyszenia działalnością organizacyjno-gospodarczą.

Prezes Honorowy - Ireneusz Niewiarowski www.niewiarowski.pl

Prezes Stowarzyszenia: jest organem wykonawczym uchwał OZD, Rady Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym. Pracuje pod kierownictwem Prezesa Stowarzyszenia i Prezesa Honorowego.

Skład Zarządu:

Prezes - Robert Galęba
Wiceprezes - Sławomir Królak
Wiceprezes - Ryszard Leszek Papierkowski
Skarbnik – Tymon Longin Zioła
Sekretarz – Henryk Zagozda
Członkowie – Marek Jerzy Kowalski, Stefan Kropidłowski, Tadeusz Krygier, Aleksandra Nowiszewska


Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. W skład Komisji wchodzą:
Przewodniczący – Marek Izydor Mizerski
Członkowie – Jerzy Marian Frątczak, Paweł Wszędybył

Rada Stowarzyszenia składa się z przedstawicieli wybranych przez Gminne Koła Sołtysów.

Biuro Zarządu w Koninie zapewnia właściwą obsługę merytoryczną i techniczną Radzie Stowarzyszenia i Zarządowi Stowarzyszenia.