• http://wss.info.pl/index.php/nasze-projekty?start=5


„Sołtysi są jedną z najstarszych, jeśli w ogóle nie najstarszą instytucją państwa polskiego od XIII po XX w.”

Zygmunt Zell


Władze

Drukuj
Utworzono: 19 sierpień 2012 Odsłony: 11275

Władze Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów:
1. Prezes Honorowy Stowarzyszenia
2. Prezes Stowarzyszenia
3. Zarząd Stowarzyszenia
4. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia
5. Rada Stowarzyszenia.
6. Biuro Zarządu w Koninie.

Prezes Honorowy Stowarzyszenia: wypełnia funkcje przyznane mu na mocy uchwał OZD, Rady Stowarzyszenia Zarządu Stowarzyszenia. Kieruje uzgodnioną z Zarządem Stowarzyszenia działalnością organizacyjno-gospodarczą.

Prezes Honorowy - Ireneusz Niewiarowski www.niewiarowski.pl

Prezes Stowarzyszenia: jest organem wykonawczym uchwał OZD, Rady Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym. Pracuje pod kierownictwem Prezesa Stowarzyszenia i Prezesa Honorowego.

Skład Zarządu:

Prezes - Sławomir Królak
Z-ca Prezesa - Ryszard Leszek Papierkowski
Z-ca Prezesa - Henryk Zagozda
Skarbnik – Tymon Longin Zioła
Sekretarz – Irena Arend
Członkowie – Robert Galęba, Sylwester Kasprzak, Jarosław Kowalewski, Stanisław Józef Pełka

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. W skład Komisji wchodzą:
Przewodniczący – Karol Licheniak
Członkowie – Janina Dominiak, Anna Alina Kapturska

Rada Stowarzyszenia składa się z przedstawicieli wybranych przez Gminne Koła Sołtysów.

Biuro Zarządu w Koninie zapewnia właściwą obsługę merytoryczną i techniczną Radzie Stowarzyszenia i Zarządowi Stowarzyszenia.