• http://wss.info.pl/index.php/nasze-projekty?start=5


„Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów, jakie niosą czasy, pozostanie − jak u dobrego gospodarza − miejsce na rzeczy dawne, uświęcone tradycją, potwierdzone przez prawdę wieków”

Jan Paweł II

IX Ogólne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów

Drukuj
Utworzono: 29 kwiecień 2019 Odsłony: 3556

W piątek 24 kwietnia 2019 roku obradowało w Koninie na dziewiątym zjeździe Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów, które obecnie liczy 1767 członków z terenu byłego województwa konińskiego. Na Zjazd przybyło 114 delegatów.

W obradach uczestniczyli Ireneusz Niewiarowski – Prezes Honorowy Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów oraz członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Wśród gości znaleźli się Maciej Sytek Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, Tadeusz Gebler Burmistrz Miasta Dobra, Mirosław Durczyński Burmistrz Miasta Golina, Jan Nowak Wójt Gminy Kawęczyn,  Ireneusz Augustyniak Wójt Gminy Malanów,  Grzegorz Matuszak Wójt Gminy Rzgów, Mirosław Broniszewski Wójt Gminy Przykona oraz Karol Mikołajczyk Wójt Gminy Turek a zarazem gospodarz spotkania.
Raporty z podjętych działań i stałych inicjatyw w okresie od 2015 do 2019 roku przedstawili: Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów Sławomir Królak, Członek Komisji Rewizyjnej Anna Kapturska oraz Prezes Honorowy Ireneusz Niewiarowski. Omówiono między innymi zrealizowane projekty, wydawnictwo miesięcznika „Gazeta sołecka” i rocznika „Poradnik radnego i sołtysa”.
Na Zjeździe przyjęto projekt uchwały wprowadzającej drobne zmiany w Statucie WSS oraz przyjęto stanowiska w sprawach ważnych dla regionu i sołtysów.
Jednym z punktów  programu było wręczenie  „Medalu za zasługi na rzecz wolności” działaczowi Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów przez Towarzystwo Samorządowe. To odznaczenie podpisane przez Prezesa TS i Dyrektora Przedstawicielstwa  Komisji Europejskiej w Polsce Marka Prawdę otrzymał Stanisław Pełka - członek NSZZ RI „Solidarność”. Wieloletni skarbnik Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów i członek Zarządu KSS. Inicjator i współzałożyciel  orkiestry dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Spycimierzu. Laureat konkursu Sołtys Roku.

Ponadto uczestnicy zjazdu wybrali: Prezesa Zarządu został nim Robert Galęba - Przewodniczący Koła Gminnego WSS w Babiaku, radny z Gminy Babiak, sołtys wsi Psary, członek Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Brdowskiej.

Następnie delegaci wybrali członków zarządu, którzy ukonstytuowali się następująco
1.    Wiceprezes Sławomir Królak – Ślesin
2.    Wiceprezes Ryszard Papierkowski – Przykona
3.    Skarbnik Tymon Zioła - Stare Miasto
4.    Sekretarz Henryk Zagozda – Turek
członkowie
5.    Aleksandra Nowiszewska - Rzgów
6.    Stefan Kropidłowski - Kazimierz Biskupi
7.    Marek Kowalski – Rychwał
8.    Tadeusz Krygier - Kościelec

Dokonano również wyboru członków komisji rewizyjnej
1.    Przewodniczący Marek Mizerski  - Rychwał
2.    Jerzy Frątczak - Malanów
3.    Paweł Wszędybył - Dobra

Na delegatów do rady krajowej  Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów wybrano:
1.    Ireneusz Niewiarowski – Kłodawa
2.    Sławomir Królak - Ślesin
3.    Robert Galęba – Babiak
4.    Przemysław Białek – Dobra
5.    Małgorzata Janczak – Dobra
6.    Anna Kapturska – Golina
7.    Stefan Kropidłowski - Kazimierz Biskupi
8.    Tadeusz Krygier - Kościelec
9.    Irena Maciejewska - Strzałkowo
10.    Ryszard Papierkowski – Przykona
11.    Stanisław Skoneczny - Rychwał
12.    Henryk Zagozda – Turek
13.    Tymon Zioła - Stare Miasto
14.    Aurelia Lepsza – Ślesin

Do pobrania:

Stanowiska

Sprawozdanie 2015-2019