• http://wss.info.pl/index.php/nasze-projekty?start=5


„Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów, jakie niosą czasy, pozostanie − jak u dobrego gospodarza − miejsce na rzeczy dawne, uświęcone tradycją, potwierdzone przez prawdę wieków”

Jan Paweł II

"Unijne ABC”

Drukuj
Utworzono: 10 sierpień 2012 Odsłony: 7607

wrzesień 2004 – maj 2005 r.– ,,Unijne ABC”

Źródło finansowania: Fundusz Współpracy - Biuro Programów Wiejskich. Projekt obejmował realizację następujących zadań się:

a) opracowanie, wydrukowanie i rozesłanie do sołtysów w całej Polsce ośmiu kolorowych wkładek do miesięcznika ,,Gazeta Sołecka( począwszy od nr październikowego), które następnie sołtysi wpinają do specjalnych skoroszytów, tworząc w ten sposób podręczny informator na temat unijnej pomocy skierowanej dla mieszkańców wsi. 

b) opracowanie i wydrukowanie ulotki informacyjnej na temat przygotowywanego informatora. Następnie ulotka ta została za pośrednictwem sołtysów umieszczona na tablicach ogłoszeń w sołectwach.