15 – lecie Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego

Drukuj
Utworzono: 14 sierpień 2012 Odsłony: 3651

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Barbara Czachura prezes stowarzyszenia , Franciszek Sztuka honorowy prezes , Ireneusz Niewiarowski  senator RP, prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, Andżelika Możdżanowska senator, Piotr Walkowski poseł, Andrzej Dera poseł , członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski,  starosta ostrowski Paweł Rajski oraz przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego starosta ostrzeszowski Lech Janicki. 

Jubileuszowe święto było okazją do podsumowania wieloletniej pracy członków stowarzyszenia, ale przede wszystkim złożenia podziękowań tym, którzy przyczynili się do zacieśnienia współpracy między przedstawicielami władz samorządowych regionu wszystkich szczebli z sołtysami i nie szczędzili wysiłku w podnoszeniu rangi sołectwa i sołtysa. Podczas uroczystości senator Ireneusz  Niewiarowskiego i Franciszek  Sztuka wręczyli wyróżnionym sołtysom  jubileuszowe medale. Spotkaniu towarzyszył nastrój pełen radości i satysfakcji z wykonanej pracy związanej z działalnością na rzecz poprawy życia mieszkańców na wsi oraz integracji środowisk wiejskich Wielkopolski. W trakcie uroczystości senator Ireneusz Niewiarowski mówił o Funduszu Sołeckim, planowanych zmianach w ustawie o samorządzie gminny. Podkreślił również, że najlepszym sposobem na spowodowanie dalszych zmian na wsi jest dobry przykład. 

Spotkanie podsumowała Barbara Czachura, prezes stowarzyszenia. 

- Pełnienie funkcji sołtysa jest pracą społeczną, a złożenie podziękowań, jak zdeklarowali wyróżnieni, stało się oczywiście powodem do zadowolenia, ale przede wszystkim bodźcem do dalszego działania dla dobra wszystkich – powiedziała Barbara Czachura.