• http://wss.info.pl/index.php/nasze-projekty?start=5


„Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów, jakie niosą czasy, pozostanie − jak u dobrego gospodarza − miejsce na rzeczy dawne, uświęcone tradycją, potwierdzone przez prawdę wieków”

Jan Paweł II

„Wiejska Polska” w Licheniu i podsumowanie VII edycji konkursu pn.: „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”.

Drukuj
Utworzono: 11 lipiec 2019 Odsłony: 2952

W dniu 7 lipca br. podczas dorocznej konferencji „Wiejska Polska” w Licheniu odbyło się podsumowanie VII edycji konkursu pn.: „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”, skierowanego do sołectw z terenu województwa wielkopolskiego. Realizowany jest on przy współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Rozpoczynając spotkanie Ireneusz Niewiarowski, prezes stwierdził, że najważniejszym dokonaniem KSS jest stworzenie Fundusz Sołeckiego. - Ożywił on wieś, wzmocnił pozycję sołtysa, zintegrował środowisko. Jest dobrze, ale może być lepiej, dlatego potrzebne są zmiany prawne. Muszą one wzmocnić: sołectwo, instytucję zebrania wiejskiego, sołtysa i pomóc wyłaniać liderów - dodał.
Krzysztof Grabowski, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego podkreślił znaczenie Wielkopolskiej Odnowy Wsi i jej duże zainteresowanie wśród mieszkańców. Program ten jest realizowany za pośrednictwem trzech konkursów a najpopularniejszy z nich to „Pięknieje Wielkopolska Wieś”. W  tym roku tylko tegoż konkursu zgłoszono w tym roku 300 projektów a 125 otrzymało dofinansowanie. Do tej z Programu Wielkopolska Odnowa wsi skorzystało 1996 sołectw z terenu 186 gmin, które zrealizowały inicjatywy na łączną kwotę 31 mln zł.
Ciekawych przykładów dobrych praktyk dokonała Edeltrauda Zug, sołtys wsi Wojciechów, woj. opolskie. Sołectwo było laureatem II edycji ogólnopolskiej edycji konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”.
Podsumowania VII edycji wojewódzkiej konkursu dokonała tradycyjnie przewodnicząca Komisji konkursu, Arleta Jaśniewicz: - Podobnie jak w poprzednich latach, konkurs realizowany był w II kategoriach: najciekawszy projekt sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego oraz najaktywniejszy mieszkaniec wsi. Tegoroczna edycja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem a uczestnicy wykazali się dużym zaangażowaniem w należyte przygotowanie dokumentów konkursowych. Komisja miała nie lada wyzwanie aby dokonać wyboru najciekawszych inicjatyw i najaktywniejszych mieszkańców wsi. Konkurs ukazał ogromną mobilizację, współpracę i zaangażowanie lokalnej społeczności w działania na rzecz swoich małych ojczyzn. Z wniosków aplikacyjnych i bogatej dokumentacji fotograficznej wynika, że w wielu miejscowościach fundusz sołecki jest ważnym instrumentem integracji społecznej i realizacji lokalnych celów, poprawiających jakość życia mieszkańców.
Na wiele działań pozyskano zewnętrzne dofinansowanie, np. z funduszy europejskich lub dodatkowych środków pochodzących z budżetu gminy. Kluczowe znaczenie ma jednak ogromny wkład własny mieszkańców w postaci pracy, użyczonego sprzętu oraz darowizn, przekazanych przez sponsorów. Niejednokrotnie wartość wkładu w postaci społecznej pracy mieszkańców przekraczała wartość środków z funduszu sołeckiego - podkreśliła przewodnicząca konkursu.
Podczas spotkania dokonano uroczystego ogłoszenia wyników połączonego
z wręczeniem nagród dla laureatów konkursu.

W kategorii I  - Najciekawszy projekt sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego:

I miejsce zajął projekt: „Centrum Rekreacyjno-Kulturalne w Rychliku”, sołectwo RYCHLIK, gmina Trzcianka (nagroda w kwocie 4 300 zł)
II miejsce przypadło w udziale sołectwu STARE GRĄDY w gminie GRODZIEC za projekt pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie działki nr 164/1” (nagroda w kwocie 3 300 zł).
III miejsce zajął projekt pn.: Rewitalizacja zbiornika wodnego przy ulicy Stawnej w Łuszczanowie wraz z doposażeniem infrastruktury rekreacyjno-edukacyjnej, sołectwo ŁUSZCZANÓW, Gmina JAROCIN (nagroda w kwocie 2 300 zł)
Dwa równorzędne wyróżnienia i nagrodę finansową w kwocie po 1 700 zł otrzymały: projekt pn. UCZŃMY NASZ PARK PIĘKNIEJSZYM przez sołectwo RADOLINA w gminie GOLINA, oraz UTWORZENIE MIEJSCA WYPOCZYNKU I REKREACJI SPOSOBEM NA LOKALNĄ TRADYCJĘ I KULTURĘ zrealizowany przez sołectwo GRÓJEC WIELKI w gminie SIEDLEC.

W II kategorii – Najaktywniejszy mieszkaniec:

I miejsce zajęła Pani Gabriela Szeszycka, sołtyska sołectwa Mielżyn, gmina Witkowo (nagroda w kwocie 1 400 zł)
II miejsce zajął Pan Łukasz Witczak, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Integracji i Rozwoju Wsi Łuszczanów w gminie Jarocin (nagroda w kwocie 1 200 zł)
III miejsce zajęła Pani Jadwiga Hirt, sołtyska sołectwa Grójec Wielki, gmina Siedlec (nagroda w kwocie 1 100 ZŁ)
Wyróżnienie otrzymała pani Agnieszka Warnkowska, prezeska Stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Wsi Rychlik, gmina Trzcianka.
Laureaci pierwszych miejsc obydwu kategorii konkursu otrzymali, jako dowód szczególnego uznania efektów aktywności społecznej, statuetki „Sołecka Nike”. 
Nagrody, dyplomy i podziękowania wręczył laureatom i uczestnikom konkursu Pan Krzysztof Grabowski, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Ireneusz Niewiarowski, prezes KSS.
Nagrody finansowe były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Krajowej Sieci Obszarów wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.