• http://wss.info.pl/index.php/nasze-projekty?start=5


„Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów, jakie niosą czasy, pozostanie − jak u dobrego gospodarza − miejsce na rzeczy dawne, uświęcone tradycją, potwierdzone przez prawdę wieków”

Jan Paweł II

Pierwsze warsztaty teatralne w Kłodawie

Drukuj
Utworzono: 22 wrzesień 2017 Odsłony: 1942

19 września odbyły się warsztaty projektu "Twórcze poznania". Uczestnicy, cudownie zintegrowani po wiosennych zajęciach entuzjastycznie i ochoczo podjęli dalsze wyzwania projektowe. Kłodawska grupa to w dużej części młodzież, emeryci, ale także osoby czynne zawodowo.

Pomimo dużej rozbieżności wiekowej wszyscy czują się świetnie nie mają  barier w komunikacji, wykazując jednocześnie duże zaangażowanie , pomysłowość, kreatywność i twórcze myślenie. Trenerka i reżyserka spektaklu przeprowadziła podczas tych zajęć szereg ćwiczeń i panel dyskusyjny oceniając jednocześnie preferencje grupy odnośnie scenariusza przedsięwzięcia, możliwości uczestników, oczekiwań itp. W wyniku dyskusji ustalono, że chcemy podjąć współczesną tematykę dotyczącą życia społecznego, przedstawioną z humorem i dystansem do rzeczywistości. Propozycje trenerki przyjęte zostały jednogłośnie, ale ostateczny kształt i tematykę sztuki poznamy już za tydzień i wtedy się pochwalimy. Budujący dla uczestników projektu jest fakt, bardzo wysokiej oceny grupy przez panią reżyser spektaklu. Przed nami oczywiście jeszcze wiele godzin ciężkiej, rzetelnej pracy jak zauważyła trenerka, ale bardzo była zbudowana postawą uczestników, umiejętnościami, zdolnościami, wyjątkowym aktorskim "zacięciem". Pochwały dotyczyły całej grupy, co wzmocniło ich pewność siebie oraz motywację do przeżycia tej niewątpliwie fantastycznej przygody z teatrem.