VIII Ogólne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów

Drukuj
Utworzono: 30 czerwiec 2015 Odsłony: 4234


W piątek 26 czerwca 2015 roku obradowało w Koninie na ósmym zjeździe Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów, które obecnie liczy 1596 członków z terenu byłego województwa konińskiego. Na Zjazd przybyło 115 delegatów.
Zjazd rozpoczął się wprowadzeniem sztandarów: Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów i pierwszego w Polsce sołeckiego sztandaru wsi Szadów Księży i Szadów Pański z powiatu Tureckiego.

W obradach uczestniczyli Ireneusz Niewiarowski – Prezes Honorowy Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów oraz członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Wśród gości znaleźli się: Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pan Marek Beer, Burmistrz Miasta i Gminy w Dąbiu pan Tomasz Ludwicki, Burmistrz Miasta i Gminy Golina pan Mirosław Durczyński, doradca Wójta Gminy Kramsk pan Andrzej Nowak oraz przedstawiciel Urzędu Gminy Stare Miasto pani Grażyna Zając. W swych przemówieniach goście podkreślili rolę sołtysów oraz zapewnili o swym poparciu działań i wsparciu w propagowaniu funduszu sołeckiego.
Raporty z podjętych działań i stałych inicjatyw w okresie od 2011 do 2015 roku przedstawili: Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów Sławomir Królak, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Janina Dominiak oraz Prezes Honorowy Ireneusz Niewiarowski. Omówiono między innymi zrealizowane projekty, które służyły promocji i informacji o funduszu sołeckim.  Wydawnictwo miesięcznika „Gazeta sołecka” i rocznika „Poradnik sołtysa i radnego”. Organizacja Wakacyjnego Pikniku Sołtysów Wielkopolskich w Sompolnie, w którym uczestniczyli sołtysi z Gminnych Kół Sołtysów z Wielkopolski. Realizacja projektów pn. „Aktywne kobiety wielkopolskich wsi” oraz „Aktywne kobiety podkarpackich wsi” w latach 2011  - 2013 r. współfinansowanych ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Ich celem był wzrost udziału i roli kobiet wiejskich w życiu społeczno-ekonomicznym lokalnych społeczności poprzez pozyskanie wiedzy i wzrost świadomości przez adresatki projektu w zakresie: stereotypów płci, tradycyjnych ról kobiet w rodzinie i w społeczeństwie oraz barier ograniczających uczestnictwo kobiet w rynku pracy czy edukacji. Przedsięwzięcie przyczyniło się do mobilizacji i zachęcenia kobiet z terenów wiejskich do większego uczestnictwa w życiu lokalnych społeczności poprzez wolontariat oraz zapoznanie z narzędziami i przykładami działań, które zmierzają w kierunku rozwoju przedsiębiorczości.

Na Zjeździe przyjęto projekt uchwały wprowadzającej drobne zmiany w Statucie WSS. Ponadto uczestnicy zjazdu wybrali:

PREZESA ZARZĄDU
Sławomir Królak

CZŁONKÓW ZARZĄDU
1.Irena Arend – Kleczew
2.Robert Galęba – Babiak
3.Sylwester Kasprzak – Kawęczyn
4.Jarosław Kowalewski - Kłodawa
5.Ryszard Papierkowski – Przykona
6.Stanisław Pełka – Uniejów
7.Tymon Zioła - Stare Miasto
8.Henryk Zagozda – Turek

CZŁONKÓW KOMISJI REWIZYJNEJ
1.Janina Dominiak  - Tuliszków
2.Anna Kapturska – Golina
3.Karol Licheniak - Kleczew

DELEGATÓW DO RADY KRAJOWEJ
KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA SOŁTYSÓW
1.Ireneusz Niewiarowski – Kłodawa
2.Sławomir Królak - Ślesin
3.Janina Dominiak  - Tuliszków
4.Robert Galęba – Babiak
5.Sylwester Kasprzak – Kawęczyn
6.Jarosław Kowalewski - Kłodawa
7.Aurelia Lepsza – Ślesin
8.Karol Licheniak – Kleczew
9.Ryszard Papierkowski – Przykona
10.Stanisław Pełka – Uniejów
11.Henryk Zagozda – Turek
12.Tymon Zioła - Stare Miasto