Ocenili miniony i zaplanowali przyszły

Drukuj
Utworzono: 19 czerwiec 2013 Odsłony: 3526

 

Przyjęcie nowych członków,  zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego oraz plan pracy do końca 2014 roku zdominowały ostatnie obrady Rady Krajowej Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów w Polańczyku , województwo podkarpackie. 

Zjazd otworzył prezes KSS - Ireneusz Niewiarowski, prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Podkarpackiego  - Stanisław Lawera oraz marszałek województwa podkarpackiego - Władysław Ortyl. Wśród gości spotkania znaleźli się:  Lucjan Kużniar -  wicemarszałek,  Bogdan Rząńca – poseł,  Wiesław Baranowski  - dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Stanisław Bartman - prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej , Magdalena Nowicka  -  zastępca dyrektora  Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW, a także przedstawiciele:  europosła Tomasza Poręby, posła  Jana Burego i wojewody podkarpackiego . 

W trakcie obrad Rada Krajowa Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów  przyjęła w poczet członków Stowarzyszenie ,,Sołtysi Mazowsza”  oraz Stowarzyszenie Sołtysów Powiatu Starogardzkiego. Dokonała też zatwierdzenia rocznego sprawozdanie finansowego i merytorycznego za 2012 rok. 

Drugi dzień obrad rozpoczęła prezentacja działań Sekretariatu Regionalnego KSOW w województwie podkarpackim  oraz działań sołectw w ramach programu „Odnowa wsi”.  Goście  wysłuchali również oferty Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Dwudniowa rada zakończyła się przyjęciem planu pracy na 2013-2014 r. Wśród działań m.in. zaplanowano: organizację konferencji  podczas Targów Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych GMINA 2013 w Poznaniu, przygotowania dotyczące realizacji konkursu „SOŁECTW@ w sieci”,  realizację projektu „Fundusz aktywności społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich , organizację konferencji „Wiejska Polska” , a także ogłoszenie 5 edycji konkursu „Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa”.