Konferencje, wydawnictwa, konkursy

Drukuj
Utworzono: 07 luty 2013 Odsłony: 3563

Podsumowanie działań w 2012 roku, a także omówienie planów na ten rok zdominowały Zarząd Główny Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów w Koninie. W obradach wziął udział Sławomir Królak, prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów, skarbnik KSS.  

Wśród najważniejszych działań 2012 roku Ireneusz Niewiarowski, prezes KSS, senator wymienił m.in: organizację konferencji ,,Wiejska Polska" w Licheniu, Targi Gmina, stworzenie Sołectwa na Plus, wypracowanie stanowiska dotyczącego wzmocnienia sołectw w trakcie Zarządu Głównego w Uniejowie. 

W trakcie spotkania omówiono również  realizowane przez KSS projekty: „Aktywne kobiety wielkopolskich wsi” , ,,Aktywnie dla dobra wspólnego” czy „Z funduszem sołeckim ku odnowie wsi”, w ramach którego odbyła się wizyta studyjna w Opolu, w której wzięli udział sołtysi z województwa mazowieckiego. Najnowszy projekt dotyczy aktywizacji kobiet na Podkarpaciu. 

- Ponieważ wciąż podkreślamy wagę wzajemnej komunikacji i przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu w ramach Targów Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych GMINA 2012 zorganizowaliśmy konferencję „Edukacja, komunikacja interpersonalna i promocja w odnowie wsi. Czego wieś potrzebuje”. Podpisaliśmy również porozumienie z firmą Polkomtel S.A. dotyczącą projektu „Sołectwa na plus”. Zatrudnieni stażyści przedstawiają potencjalnym abonentom nową bardziej korzystną ofertę – podkreślił I. Niewiarowski. 

Prezes stowarzyszenia odniósł się również do konkursów, w których powinny zaistnieć sołectwa. Pierwszym z nich jest ,,Sołectwo przyjazne środowisku” . Celem konkursu jest popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, a także zaangażowane w edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnych.  Jego finał odbędzie się 5 czerwca. Drugim konkursem jest  Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mającym na celu gromadzenie i popularyzację dobrych praktyk. 

- Sołectwo realizujące Fundusz Sołecki może zgłosić się w kategorii : obywatelska inicjatywa lokalna. Zasiadam w kapitule tego konkursu i jeszcze raz chcę zachęcić sołectwa do zgłaszania swoich inicjatyw – mówił prezes KSS. 

Więcej informacji na ten temat na stronie internetowej: www.prezydent.pl/witryna-obywatelska

W tym roku rozszerzona została formuła konkursu Fundusz Sołecki - najlepsza inicjatywa. Obejmie on województwo wielkopolskie oraz opolskie i będzie zorganizowany razem z  Urzędami Marszałkowskimi. Stowarzyszenie przymierza się również do wydania publikacji o Funduszu Sołeckim, a także do zorganizowania konkursu na najlepszą internetową stronę wiejską. Finał zaplanowano podczas konkursu ,,Sołtys roku”. 

Idąc w kierunku wzmacniania działań KSS w kraju odnawiane są strony internetowe poszczególnych stowarzyszeń. Można już obejrzeć nową  stronę Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Podlaskiego, niedługo będzie nowa strona sołtysów województwa podkarpackiego. Na Mazowszu powstał komitet założycielski stowarzyszenia sołtysów. Wśród tegorocznych planów omówiono również drugie wydanie książki ,,Z tradycją w nowoczesność", konferencję Wiejska Polska , której część po raz pierwszy odbędzie się w Koninie, a także Radę Krajową KSS w Polańczyku

Na koniec posiedzenia Ireneusz Niewiarowski przedstawił przebieg prac związanych z nowelizacją ustawy o funduszu sołeckim. 

-  Trwają intensywne prace z prawnikami. Wszystkich rozwiązań, o które proszą sołectwa i gminy niestety, ze względów prawnych, nie można wprowadzić do ustawy, ponieważ będzie niezgodna z konstytucją – poinformował prezes.